Tìm kiếm tour  
  Nhóm tour
  Hành trình
  Thời gian đi     
  Mức giá
 


Hỗ trợ trực tuyến
Khối Du lịch Nước ngoài

0511 3823660 Ext:301,304,300

0511-3817313

Mrs Hồ Thị Bích Thủy
Giám đốc Khối
0905 115 368
bichthuy@vitours.com.vn
bichthuy-vitours


Ms Nguyễn Thị Xuân Hiền
Trưởng phòng khách đoàn
0913 423 754
hien@vitours.com.vn
hienvitours
hiengon123


Ms Trần Thị Hải Đường
Trưởng phòng khách
lẻ
0914 617 101
haiduong@vitours.com.vn
haiduong1808


Ms Phạm Hoàng Bích Liên
Phó phòng khách
lẻ
0904 579 522
bichlien@vitours.com.vn
bichlien.phamhoang


Ms Phạm Hà Vi
Phụ trách khách đoàn

0932 569 220
havi@vitours.com.vn
phamhavi


Ms Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
Phụ trách Khách lẻ ghép đoàn
0905 656 468
thuytien@vitours.com.vn
thuytien10122

 

Danh sách Tour khởi hành cố định
Mã tour Hành trình Ngày đi Giá tour Số chỗ còn nhận
Hiện nay không có tour nào trong mục này.
Danh sách Tour đi theo yêu cầu
Mã tour Hành trình Ngày đi Giá tour Số chỗ còn nhận
Hiện nay không có tour nào trong mục này.