Tìm kiếm tour  
  Nhóm tour
  Hành trình
  Thời gian đi     
  Mức giá
 


Hỗ trợ trực tuyến
Khối Du lịch Nước ngoài

0511 3823660 Ext:301,304,300

0511-3817313

Mrs Hồ Thị Bích Thủy
Giám đốc Khối
0905 115 368
bichthuy@vitours.com.vn
bichthuy-vitours


Ms Nguyễn Thị Xuân Hiền
Trưởng phòng khách đoàn
0913 423 754
hien@vitours.com.vn
hienvitours
hiengon123


Ms Trần Thị Hải Đường
Trưởng phòng khách
lẻ
0914 617 101
haiduong@vitours.com.vn
haiduong1808


Ms Phạm Hoàng Bích Liên
Phó phòng khách
lẻ
0904 579 522
bichlien@vitours.com.vn
bichlien.phamhoang


Ms Phạm Hà Vi
Phụ trách khách đoàn

0932 569 220
havi@vitours.com.vn
phamhavi


Ms Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
Phụ trách Khách lẻ ghép đoàn
0905 656 468
thuytien@vitours.com.vn
thuytien10122