Tìm kiếm tour  
  Nhóm tour
  Hành trình
  Thời gian đi     
  Mức giá
 


Hỗ trợ trực tuyến
Khối Du lịch Nước ngoài

0511 3823660 Ext:301,304,300

0511-3817313

Ms Nguyễn Thị Xuân Hiền
Trưởng phòng khách đoàn
0913 423 754
hien@vitours.com.vn
hienvitours
hiengon123


Ms Phạm Hoàng Bích Liên
Phó phòng khách
lẻ
0904 579 522
bichlien@vitours.com.vn
bichlien.phamhoang


Ms Phan Thị Mỹ Linh
Phụ trách Khách lẻ ghép đoàn
0905 116 883
mylinh@vitours.com.vn
mylinh.travel